Máy chiết rót hóa chất chuyên chiết rót chất tẩy rửa và hóa chất nguy hiểm

Máy chiết rót hóa chất là thiết bị tuyệt vời cho một số ngành công nghiệp. Nhưng ưu thế và phát huy tối da tác dụng vẫn là các mặc hàng sản phẩm từ hóa chất và chất tẩy rửa đặc biệt. Đối với những hóa chất hoặc chất tẩy rửa này thì bạn nên biết những ưu điểm tuyệt đối của máy chiết rót hóa chất này đem lại.

Chiết rót hóa chất có độ nhớt thấp với tốt độ cao

Hầu hết các hóa chất và chất tảy rửa đều có độ nhớt thấp. Máy chiết rót hóa chất là một lựa chọn tuyệt vời về tốc độ khi chiết rót chất lỏng có độ nhớt thấp.

Nhưng bạn phải thiết lập tùy chỉnh để phù hợp với kích thước mà không làm giảm tốc độ cũng như hiệu quả của sản phẩm.

Chiết rót dầu nhớt
Chiết rót dầu nhớt

Chiết rót cực tốt với chất tẩy rửa và chất tạo bọt

Máy chiết rót hóa chất có khả năng tự động chiết rót với chính xác cao vào các chai, lọ, thùng chứa.

Khi cần chót rót những hóa chất độc hại nguy hiểm đến sức khỏe thì những máy chiết rót này không thể thiếu.

Vệ sinh máy chiết rót hóa chất cũng rất dể dàng và dể áp dụng cho cá hóa chất khác.

Chiết rót hóa chất
Chiết rót hóa chất

Thích hợp với hóa chất ăn mòn, dung môi và chất tẩy rửa

Một số chất tẩy rửa và hóa chất có khảng năng tạo bọt trông quá trình chiết rót.

Với tính năng đặt biệt thì máy chiết rót hóa chất có khả năng chiết rót chất tẩy rửa mà không lo lăng vấn đề bọt.

Chiết rót chất tẩy rửa
Chiết rót chất tẩy rửa

Bài viết liên quan