Các loại Vắc-xin COVID-19 hiệu quả tốt nhất hiện nay

LƯU Ý: CDC khuyến cáo rằng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nên tiêm vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech dành cho trẻ em.

   Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện có dành cho những người từ 5 tuổi trở lên. Tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng đều an toàn và hiệu quả và giảm nguy cơ mắc bệnh nặng cho bạn. CDC không khuyến nghị vắc-xin này tốt hơn vắc-xin kia.

Top 3 loại vắc-xin tốt nhất được tính đến thời điểm hiện tại

1. Pfizer-BioNTech

Vắc-xin Pfizer-BioNTech
Vắc-xin Pfizer-BioNTech

Độ tuổi khuyến nghị: từ 5 tuổi trở lên.

Số lượng: 2 liều. Cách nhau 3 tuần (21 ngày).

Liều tăng cường: Ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều cuối cùng của loạt tiêm đối với một số người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Có thể sử dụng bất kỳ loại vắc xin nào trong ba loại vắc-xin COVID-19 cho liều tiêm lại.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ: 2 tuần sau liều thứ 2.

2. Moderna

Vắc-xin Moderna
Vắc-xin Moderna

Độ tuổi khuyến nghị: từ 18 tuổi trở lên.

Số lượng: 2 liều. Cách nhau 4 tuần (28 ngày).

Liều tăng cường: Ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều cuối cùng của loạt tiêm đối với một số người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Có thể sử dụng bất kỳ loại vắc xin nào trong ba loại vắc-xin COVID-19 cho liều tiêm lại.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ: 2 tuần sau liều thứ 2.

3. Johnson & Johnson’s Janssen

Vắc-xin Janssen
Vắc-xin Janssen

Độ tuổi khuyến nghị: từ 18 tuổi trở lên.

Số lượng: 2 liều. Cách nhau 4 tuần (28 ngày).

Liều tăng cường: Ít nhất 2 tháng sau liều thứ nhất ở tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Có thể sử dụng bất kỳ loại vắc xin nào trong ba loại vắc-xin COVID-19 cho liều tiêm nhắc lại.

Khi đã tiêm chủng đầy đủ: 2 tuần sau liều thứ 1.

Nếu bạn gặp phải phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) sau liều trước đó hoặc nếu bạn có phản ứng dị ứng (đã được chẩn đoán) đã biết đối với một thành phần của vắc-xin ngừa COVID-19, bạn không nên tiêm loại vắc-xin đó. Nếu bạn được hướng dẫn không tiêm một loại vắc-xin ngừa COVID-19, bạn vẫn có thể tiêm một loại khác.

Bạn nên tiêm mũi thứ hai gần nhất có thể với khoảng thời gian 3 tuần hoặc 4 tuần được khuyến nghị.

Trước tình hình dịch bệnh phát triển ngày càng phứt tạp. Nhiều đơn vị sản xuất thuốc vắc xin trên thế giới đang tập trung phát triển công nghệ để đáp ứng nhu cầu. Tham khảo thêm về dây chuyền thuốc tiêm của Tín Dân.

Những lưu ý với người có bệnh nền

Liều chính bổ sung (mũi thứ 2): Những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng (có bệnh nền) từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm loại vắc-xin chính của Pfizer-BioNTech hoặc từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm loạt vắc-xin chính của Moderna nên tiêm liều chính bổ sung cùng loại vắc-xin ít nhất 28 ngày.

Liều nhắc lại (Liều tăng cường sau mũi 2): Những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng (có bệnh nền) và từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm loạt vắc-xin chính của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna cũng đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại ít nhất 6 tháng sau liều chính bổ sung, bằng bất kỳ loại nào trong ba loại vắc-xin ngừa COVID-19.

Những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm vắc-xin J & J/Janssen không được khuyến nghị tiêm thêm liều chính bổ sung, nhưng nên nhận liều nhắc lại ít nhất 2 tháng sau liều đầu tiên của họ, bằng bất kỳ loại nào trong ba vắc-xin ngừa COVID-19.

Bài viết liên quan