Thị trường máy chiết rót vô trùng năm 2024 – 2032 (phần 2)

Phân khúc máy chiết rót 1 đầu không băng tải duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Dựa trên loại, phân khúc máy chiết rót 1 đầu không băng tải chiếm tỷ lệ thị phần cao nhất vào năm 2020, chiếm gần hai phần ba doanh thu thị trường máy chiết rót vô trùng toàn cầu và được ước tính sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Một máy chiết rót 1 đầu không băng tải được sử dụng để đổ các bao bì với sản phẩm lỏng, bán lỏng, hoặc hạt. Mặt khác, phân khúc máy chiết rót có băng tải được dự báo sẽ có CAGR cao nhất là 6,6% từ năm 2023 đến năm 2032. Sự tăng nhu cầu đối với các máy chiết rót có băng tải từ các ngành đóng gói khác nhau như dược phẩm mỹ phẩm, thực phẩm đặc biệt, đồ uống, và những ngành khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Phân khúc hoàn toàn tự động chiếm thị phần lớn nhất năm 2020

Phân khúc tự động hoàn toàn duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Dựa trên chế độ hoạt động, phân khúc tự động hoàn toàn chiếm tỷ lệ thị phần cao nhất vào năm 2020, chiếm khoảng ba phần năm thị trường máy chiết rót vô trùng toàn cầu, và được ước tính sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Thiết bị đóng gói tự động có nhu cầu cao nhất trên thị trường nhờ khả năng đổ nhanh và chính xác. Sự tăng tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng nhanh và dược phẩm đã dẫn đến sự tăng lắp đặt các máy tự động. Tuy nhiên, phân khúc bán tự động được dự báo sẽ có CAGR cao nhất là 6,0% từ năm 2023 đến năm 2032. Máy đóng gói bán tự động thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp quy mô nhỏ và vừa do giá cả phải chăng và yêu cầu kỹ thuật không nhiều.

Mảng Thực phẩm và Đồ uống chiếm thị phần lớn nhất năm 2020

Phân khúc thực phẩm và đồ uống duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Dựa trên ngành công nghiệp sử dụng cuối, phân khúc thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ lệ thị phần cao nhất vào năm 2020, chiếm hơn một nửa thị trường máy chiết rót vô trùng toàn cầu và được dự đoán sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo. Điều này là do nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm và đồ uống được dự kiến sẽ tăng, nhờ sự gia tăng dân số trên toàn thế giới. Điều này được dự báo sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thực phẩm và đồ uống ở mức đáng kể. Tuy nhiên, phân khúc mỹ phẩm được dự báo sẽ có CAGR cao nhất là 7,2% từ năm 2023 đến năm 2032. Sự tăng số lượng người tiêu dùng nhận thức về chăm sóc cá nhân tăng nhu cầu đối với các sản phẩm mỹ phẩm, điều này lần lượt được dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo.

Bắc Mỹ duy trì sự thống trị của mình đến năm 2032 Dựa trên khu vực, Bắc Mỹ chiếm tỷ lệ thị phần cao nhất vào năm 2020, chiếm hơn một phần ba doanh thu thị trường máy chiết rót vô trùng toàn cầu và được dự báo sẽ duy trì sự thống trị trong suốt giai đoạn dự báo. Nhờ sự phát triển của các ngành như thực phẩm và đồ uống, dược phẩm và hóa chất, chủ yếu ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khu vực LAMEA sẽ có CAGR nhanh nhất là 7,3% trong giai đoạn dự báo. Sự bùng nổ đầu tư vào ngành dược phẩm đang thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp máy chiết rót vô trùng trong khu vực.

Các nhà cung cấp hàng đầu và máy chiết vô trùng:GEA Aseptic Filling, Dara Pharma, ALFA LAVAL, John Bean Technologies Corp., Serac Group, Groninger Holding GmbH & Co. KG, Syntegon Technology GmbH, Krones AG, BauschStrbel SE Co. KG, Saini Industries

Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các nhà cung cấp chính trên thị trường máy chiết rót vô trùng toàn cầu. Những nhà cung cấp này đã áp dụng các chiến lược khác nhau như ra mắt sản phẩm mới, mở rộng và sáp nhập để tăng thị phần của họ và duy trì thị phần chiếm ưu thế ở các khu vực khác nhau. Báo cáo có giá trị trong việc làm nổi bật hiệu suất kinh doanh, các phân khúc hoạt động, danh mục sản phẩm và các bước chiến lược của các nhà cung cấp thị trường để thể hiện tình hình cạnh tranh.