Tem kiểm soát động vật

  • Mã: AID – Animal Identification
  • Chất liệu: Kiểm soát truy xuất cho động vật
  • Đặc tính: Kiểm soát ra vào, theo dõi tiêm chủng, phòng ngừa,
  • KT Tem Tối Đa: Theo yêu cầu
  • KT Tem Tối Thiểu: Theo yêu cầu
  • Nguồn: Tín Dân Company
  • Xuất Xứ: Nhập Khẩu
Yêu cầu thông tin