SaVipharm – Trách nhiệm trọn vẹn

GIỚI THIỆU VỀ SAVIPHARM

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi (Savipharm) do Dược Sĩ Chuyên Khoa II – Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu sáng lập vào tháng 08/2005. Savipharm hoạt động trên 03 lĩnh vực chủ yếu: sản xuất thuốc và các sản phẩm gần thuốc, tồn trữ và phân phối thuốc, nghiên cứu phát triển và đào tạo. Nền tảng hoạt động của Savipharm là năm giá trị cốt lõi: Chất lượng hàng đầu, Trách nhiệm trọn vẹn, Sáng tạo liên tục, Đối tác thân thiện, Phát triển bền vững.

TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Là công ty ngành dược, SaVipharm không ngừng cập nhật công nghệ cải tiến máy móc đáp ứng được tiêu chuẩn khắc khe của về mặt vệ sinh và độ chính xác trong ngành dược.

Do nhu cầu sản phấm tăng và phải đảm bảo tính ổn định SaVipharm đã nhập thêm máy chiết rót dạng viên (Tablet counting) do Tín Dân cung cấp. Không những cải thiện về năng xuất mà còn rút ngắn thời gian sản xuất giảm nhân công lao động đáng kể (vì máy hoàn toàn tự động).

Được biết máy chiết rót dạng viên (Tablet counting) do Tín Dân nhập khẩu độc quyền từ nhà máy Maharshi. Chiết rót với hệ thống đếm thông minh, cảm biến cực nhạy và chuẩn xác.

Các đối tác của Tín Dân