Các máy chiết rót

Máy chiết rót viên

Máy chiết rót sữa tuyệt trùng định lượng

Máy chiết rót và đóng nắp chai 3 trong 1

Máy chiết rót dầu ăn trọng lượng

Máy chiết rót dầu nhớt trọng lượng

Máy chiết rót nước mắm trọng lực

Máy chiết rót nước rửa tay định lượng

Máy chiết rót nước có ga trọng lực