Máy dán nhãn chai dẹp

Máy dán nhãn chai vuông để bàn

Máy dán nhãn chai vuông 2 mặt tốc độ cao

Máy dán nhãn 2 mặt chính xác nhất

Máy dán nhãn chai vuông 3 mặt tốc độ cao

Máy liên quan: , , , .