Hệ thống súc rửa chai

Máy cấp chai và làm sạch chai lọ

Máy súc rửa chai bằng khí

Máy súc rửa chai bằng nước

Máy súc rửa chai bằng nước và khí

Máy làm sạch và khô bề mặt chai lọ NKEW – 100

Máy súc rửa chai lọ, ống tiêm | 120 lọ / phút

Máy liên quan: .