Máy Kiểm Tra & Loại Trừ Sản Phẩm Lỗi

Mã: Kiểm tra và loại sản phẩm không đạt yêu cầu

Chất liệu: SS Inox 304 S.S inox 316

Đặc tính: GMP EU

Xuất Xứ: Nhập khẩu

Yêu cầu thông tin