IHMA chứng nhận

Thành viên duy nhất tại việt nam được hiệp hội uy tín  và bảo vệ thương hiệu toàn cầu.

Ba yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu cốt lõi của TDN :  

Máy móc thiết bị nhập khẩu 100%, đa dạng, công năng, hiệu suất cao

Tem & bao bì mẫu mã đa dạng, khó bị làm giả với công nghệ của chúng tôi cam kết văn bản của TDN với khách hàng và hiệp hội IHMA

Dịch vụ sau khi bán tốt, bảo trì máy & cập nhật mẫu tem mới, cam kết chính sách bảo mật dành cho khách hàng của TDN