NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật luôn có tỉ lệ bị làm giả rất cao. Nên giải pháp chống lại hàng giả cho ngành bảo vệ thực vật là cần thiết.

NGÀNH DẦU NHỚT

Với gần 40 triệu xe mô tô và xe gắn máy đã được đăng kí. Các thương hiệu dầu nhớt cũng sẽ là mục tiêu ưu tiên của các đối tượng làm giả trong tương lai. Giải pháp chống giả của Tín Dân sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng các thương hiệu của doanh nghiệp.

NGÀNH GAS

Có khoảng 30% tổng số vỏ bình gas đang bị chiếm dụng trôi nổi trên thị trường (theo Hiệp Hội Ngành Gas). Cùng với việc làm giả thương hiệu đã gây thiệt hại không nhỏ. Tín Dân gửi đến khách hàng các giải pháp bảo vệ thương hiệu cho ngành gas.

NGÀNH DƯỢC PHẨM

Các giải pháp thay thế tem chống giả thông thường để bảo vệ thương hiệu dược phẩm. Chấm dứt hiện tượng làm nhái bao bì và tái sử dụng bao bì trong ngành dược.

NGÀNH VÀNG - NỮ TRANG

Vàng – nữ trang là một trong các sản phẩm có giá trị cao và bị làm giả nhiều nhất trên thị trường. Tùy theo loại sản phẩm mà có những cách bảo vệ thương hiệu khác nhau.

NGÀNH SƠN

Ngành xây dựng đang và ngày càng phát triển, đó cũng là nền tảng khiến ngành sơn tăng trưởng mạnh. Đi đôi với sự phát triển là các thiệt hại to lớn cho nhiều thương hiệu ngành sơn bởi các đối tượng làm sơn giả. Tín Dân gửi đến khách hàng các giải pháp chống giả bảo vệ thương hiệu ngành sơn hiệu quả.

VIDEO VỀ CÔNG NGHỆ MÀ TÍN dÂN MANG ĐẾN