Decorative hologram

  • Mã: Trang Trí bằng Hologram
  • Chất liệu: Hologram không có tính năng bảo mật
  • Đặc tính: Bao bì trang trí cho những sản phẩm cao cấp
  • Kích Thước Cuộn: 1
  • Tốc Độ & Công Suất: 1
  • Nguồn: Tín Dân Company
  • Xuất Xứ: Nhập Khẩu
Yêu cầu thông tin