Dây chuyền chiết rót đếm viên

Chức năng Chiết rót viên nén vào chai với số lượng viên chính xác
Ứng dụng Đóng gói chính xác các sản phẩm dạng viên vào chai
Tốc độ Tùy theo yêu cầu khách hàng có các thiết kế khác nhau để đáp ứng
Tích hợp Hệ thống xử lí bao bì, làm sạch trước khi chiết rót
Vận hành Tự động hoàn toàn từ cấp liệu cấp nắp đến chiết rót đóng chai