Showing all 1 result

  • Mã: Tem truy xuất nguồn gốc - tem sms
  • Chất liệu: Hologram - PSL - QR- laminate
  • Đặc tính: Truy xuất nguồn góc bằng cách gửi tin nhắn
  • Kích Thước Cuộn: 1
  • Tốc Độ & Công Suất: 1
  • Nguồn: Tín Dân Company
  • Xuất Xứ: Nhập Khẩu