Showing all 2 results

Thông số kỹ thuật

 • Mã: Máy siết nắp bán tự động
 • Chất liệu: S.S Inox 304 S.S 316
 • Đặc tính: Tiêu Chuẩn Châu Âu
 • Tốc Độ & Công Suất: 20 - 50 chai tùy theo tốc độ quen tay
 • Nguồn: Tín Dân Company
 • Xuất Xứ: Nhập Khẩu

Thông số kỹ thuật

 • Mã: Máy siết nắp tự động V1
 • Chất liệu: Inox - 304 - Inox S.S 316
 • Đặc tính: GMP EU
 • Tốc Độ & Công Suất: 20-80 chai /phút
 • Nguồn: Tín Dân Company
 • Xuất Xứ: Nhập Khẩu