PROPACK VIETNAM

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói bao bì được tổ chức từ ngày 9 – 11 tháng 11 năm 2022 tại SECC, Quận 7.

Địa chỉ

Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

Thời gian

Từ: 9:00- 15:00
Ngày: (9.10.11) – 11 – 2022

E-mail

info@tdn-company.com.vn

Hotline

(+84) 90 383 5500

From đăng ký khách VIP tham gia triển lãm

    Propack 11-2022-v4