Home » Dây Chuyền Chiết Rót » Máy trong dây chuyền chiết rót

Chúng tôi cung cấp các máy trong dây chuyền chiết rót tốt nhất hiện có cho tất cả các loại sản phẩm. Tính linh hoạt của thiết bị chiết rót của chúng tôi làm cho chúng tương thích với nhiều ứng dụng khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu hệ thống cụ thể của bạn.

Thông thường, dây chuyền chiết rót sẽ bao gồm: máy cấp chai, máy súc rửa, máy chiết rót, máy đóng nắp chai, máy dán nhãn, … Dù bạn cần một máy chiết rót bổ sung để hoàn thiện dây chuyền chiết rót của mình hay yêu cầu nhiều loại máy móc chiết rót, bạn có thể tin tưởng vào máy móc Tín Dân để cung cấp cho bạn thiết bị chiết rót hiệu quả, bền bỉ và chính xác.

MÁY CẤP CHAI

MÁY SÚC RỬA CHAI

MÁY CHIẾT RÓT

MÁY ĐÓNG NẮP CHAI

Các dây chuyền chiết rót