Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng
Chính sách giao hàng

Giao hàng nhanh chóng

  • Xử lý đơn hàng nhanh: Sau khi làm việc và chốt thông tin theo như những gì cam kết. Tín Dân sẽ tiến hành lên kế hoạch giao hàng tùy thuộc vào yêu cầu đặt ra.
  • Giao hàng đến bạn: Thời gian giao hàng dao động từ 1 tuần đến 4 tuần (tùy thuộc loại máy hoặc giải pháp của doanh nghiệp và khu vực mà thời gian có thể thay đổi.

Giao hàng chậm

Một số trường hợp, việc giao hàng có thể bị chậm trễ do những lý do sau:

  • Không liên lạc được với bạn: Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn qua điện thoại để xác nhận thông tin giao hàng và thực hiện hợp đồng. Nếu không liên lạc được, việc giao hàng có thể bị trì hoãn cho đến khi chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn.
  • Địa chỉ giao hàng không chính xác: Nếu địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm, chúng tôi có thể không thể giao hàng đúng hẹn cho bạn.
  • Thông tin để chạy thử nghiệm chưa được chuẩn bị hoàn tất từ doanh nghiệp của khách hàng.
  • Các nguyên nhân phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết giữa doanh nghiệp và Tín Dân (nhà máy chưa hoàn tất xây dựng, mẫu bao bì, sản phẩm chưa vào hoạt động để sẵn sàng nghiệm thu).

Trên tinh thần hỗ trợ kịp thời, toàn bộ các tiến trình thực hiện hợp đồng và giao hàng sẽ được Tín Dân thực hiện để đảm bảo các giải pháp mà Tín Dân mang đến triển khai đúng kế hoạch của Quý doanh nghiệp.

zalo-icon
phone-icon