Propak 2019 – Chuyên đề máy dán nhãn thương hiệu uy tín

Triển lãm diễn ra thuận lợi , mở màn cho đầu năm cùng hợp báo với các nhà đầu tư cũng như thành công với những công nghệ mới cho ngành bao bì, ngành dán nhãn, ngành đóng gói. Triển lãm diễn ra thành công hơn với 2770 khách tham gia , với các hãng

Propak 2019 – Chuyên đề máy dán nhãn thương hiệu uy tín

Triển lãm diễn ra thuận lợi , mở màn cho đầu năm cùng hợp báo với các nhà đầu tư cũng như thành công với những công nghệ mới cho ngành bao bì, ngành dán nhãn, ngành đóng gói. Triển lãm diễn ra thành công hơn với 2770 khách tham gia , với các hãng

Call Now Button