Hotline: (84) 90 383 5500

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Thông tin liên lac ở Việt Nam :

45/15 Ông Ích Khiêm - Phường 10, Quận 11
TP.HCM – VIETNAM
Tel: +84 8 3963 8234/5/6(lines)
Fax:+84 8 3963 6329
Email : info@tdn-company.com.vn
PIC: Ms. VIOLET NGUYEN – Mobile: +84 90 383 5500

---------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên lạc ở Úc :

25 NEWELL STREET, FOOTSCRAY, VIC 3011, AUSTRALIA
Tel : ( 613) 9078 1837
Fax : ( 613) 9078 1839

Email : info@tdnaccountants.com.au
PIC: Mr. Toan Nguyen – Mobile : ( 6 14) 1349 6787

---------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên lạc ở Anh :
4 The Moorings Hindhead,
Surrey GU26 6SD England
Tel: (+44) 142 860 6372
Fax: (+44) 142 860 7699
Email: tonysbardella@hotmail.com
PIC: Mr. Tony Sbardella: (+44 78) 3624 8756

map cty

Công ty TNHH TM Tín Dân

home45/15 Ông  Ích Khiêm - P.10 - Q.11 - Tp. HCM

telTel: (+84) 283 963 8234/5/6 (lines)

faxFax: (+84) 283 963 6329

emailEmail: info@tdn-company.com.vn

Giấy phép kinh doanh số: 0304980054

Do sở KH & DT TP Hồ Chí Minh cấp 12-05-2007

PIC : Ms. VIOLET NGUYEN

Mobile: (+84)90 383 5500