Hotline: (84) 90 383 5500

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Thông tin liên lac ở Việt Nam :

45/15 Ông Ích Khiêm - Phường 10, Quận 11
TP.HCM – VIETNAM
Tel: +84 8 3963 8234/5/6(lines)
Fax:+84 8 3963 6329
Email : info@tdn-company.com.vn
PIC: Ms. VIOLET NGUYEN – Mobile: +84 90 383 5500

---------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên lạc ở Úc :

25 NEWELL STREET, FOOTSCRAY, VIC 3011, AUSTRALIA
Tel : ( 613) 9078 1837
Fax : ( 613) 9078 1839

Email : info@tdnaccountants.com.au
PIC: Mr. Toan Nguyen – Mobile : ( 6 14) 1349 6787

---------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên lạc ở Anh :
4 The Moorings Hindhead,
Surrey GU26 6SD England
Tel: (+44) 142 860 6372
Fax: (+44) 142 860 7699
Email: tonysbardella@hotmail.com
PIC: Mr. Tony Sbardella: (+44 78) 3624 8756

Logo Tin Dan TDN

TDN Company Limited" viết tắt "TDN" là nhà tiếp thị chiến lược cho các sản phẩm đặc biệt trong ngành Công nghiệp Hologram.

fbgoogletw

 

Mã ĐK 555963

maps

Công ty TNHH TM Tín Dân

home45/15 Ông  Ích Khiêm - P.10 - Q.11 - Tp. HCM

telTel: (+84) 283 963 8234/5/6 (lines)

faxFax: (+84) 283 963 6329

emailEmail: info@tdn-company.com.vn

PIC: Ms. VIOLET NGUYEN

Mobile: (+84)90 383 5500